Práva lidem, pravidla korporacím – stop ISDS! (petice)

5472 podpisy

Podepsat petici

Práva lidem, pravidla korporacím – stop ISDS!
Chci dostávat novinky o kampaních DiEM25.

Podpisem vyjadřujete souhlas, že můžeme uchovávat výše uvedené údaje pro potřeby této petice. Nebudete dostávat žádný zpravodaj, pokud si ho nevyžádáte. Pro další informace se, prosím, přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů.

>> Práva lidem, pravidla korporacím – stop ISDS!

To the European Parliament

Současné dohody o obchodu a investicích poskytují nadnárodním korporacím speciální rozsáhlá práva a přístup do paralelních justičních systémů, kde se tato práva snaží vymáhat.

Vyzýváme proto Evropskou unii a její členské státy, aby zamezily těmto privilegiím tím, že odstoupí od současných obchodních a investičních dohod, které tato privilegia zakotvují, a zároveň aby neuzavíraly takové dohody v budoucnosti.

Stejně tak vyzýváme Evropskou unii a její členské státy k podpoře konstruktivního vyjednávání o závazné smlouvě OSN (UN Binding Treaty), která by dohnala nadnárodní korporace k odpovědnosti za porušování lidských práv a ukončila jejich beztrestnost.

EU a její členské státy musí do svých právních řádů zakotvit povinnost korporací respektovat lidská práva a životní prostředí při svých činnostech na celém světě.

Lidé, jejichž práva jsou porušována činností korporací, musí mít přístup ke spravedlnosti.

Podepsat tuto petici