Cyflog Sylfaenol Cyffredinol / Universal Basic Income

Diskussion
Wann
06/10/2020 @ 13:30 EST
Wo
Online
Veranstalter
Dani Thomas Contact
Zielgruppe
Diem25 mitglieder

Das Ereignis

Cyfarfod zoom i drafod Cyflog Sylfaenol Cyffredinol yng Nghymru. Siaradwyr gwadd Jonathan Williams o'r Lab UBI yng Nghymru. Os am ymuno cysylltwch trwy ebost.

Zoom meeting to discuss Universal Basic Income in Wales. Guest speaker Jonathan Williams from the UBI lab Wales. If you want to join contact us by email.

Ort

Online

Möchtest du über DiEM25's Aktionen informiert werden? Melde dich hier an.

Zurück