Δικαιώματα για ανθρώπους, κανόνες για εταιρείες (συλλογή υπογραφών)

5472 υπογραφές

Υπογράψτε το αίτημα

Δικαιώματα για ανθρώπους, κανόνες για εταιρείες
Θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με τις εκστρατείες του DiEM25.

Με την εγγραφή, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς αυτής της εκστρατείας. Δεν θα λάβετε ενημερωτικό δελτίο εκτός εάν έχετε ζητήσει ένα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

>> Δικαιώματα για ανθρώπους, κανόνες για εταιρείες

To the European Parliament

Οι σημερινές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες δίνουν στις πολυεθνικές εταιρίες μεγάλη εμβέλεια ειδικών δικαιωμάτων και πρόσβαση σε ένα παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης για την επιβολή τους.

Καλούμε την ΕΕ και τα κράτη μέλη να σταματήσουν αυτά τα προνόμια με το να αποσύρθούν από τις υφιστάμενες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που τα περιέχουν, και να μην συνάψουν άλλες τέτοιες συμφωνίες στο μέλλον.

Καλούμε επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την επίτευξη μιας δεσμευτικής συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών, ώστε οι πολυεθνικές εταιρείες να λογοδοτούν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία τους.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να κατοχυρώσουν στη νομοθεσία τους την υποχρέωση των εταιρειών να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον καθ 'όλη τη διάρκεια των εργασιών τους, παγκοσμίως.

Άνθρωποι που πλήττονται από εταιρικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Υπογράψτε το αίτημα