5416 signatures

Sign the petition

Prawa dla ludzi, paragrafy dla korporacji – Stop ISDS!
I want to receive updates about DiEM25's campaigns.

By signing, you agree that we may store the above data for the purpose of this petition. You will not receive a newsletter unless you requested one. For further info, please read our Privacy Policy.

>> Prawa dla ludzi, paragrafy dla korporacji – Stop ISDS!

To the European Parliament

Obecne umowy handlowe i inwestycyjne dają transnarodowym korporacjom daleko idące przywileje a także prawo do równoległego wymiaru sprawiedliwości, dzięki któremu je egzekwują.

Wzywamy Unię Europejską i państwa członkowskie do zakończenia tych przywilejów poprzez wycofanie się z istniejących umów handlowych i inwestycyjnych, które je zawierają oraz do nie zawierania tego typu porozumień w przyszłości.

Wzywamy także Unię Europejską i państwa członkowskie do wsparcia wiążącego traktatu ONZ, który pozwoli rozliczać ponadnarodowe korporacje za naruszenia praw człowieka i który ukróci ich bezkarność.

UE i państwa członkowskie muszą zabezpieczyć prawnie obowiązek przestrzegania praw człowieka i środowiskowych przez korporacje - w każdym miejscu na świecie, gdzie będą one prowadzić swoją działalność.

Ludzie, których prawa człowieka zostały naruszone przez korporacje, muszą mieć realny dostęp do sprawiedliwości.

Sign this petition