Prawa dla ludzi, paragrafy dla korporacji – Stop ISDS! (petycja)

5472 podpisy

Podpisz petycję

Prawa dla ludzi, paragrafy dla korporacji – Stop ISDS!
Chcę otrzymywać informacje o kampaniach DiEM25.

Podpisując zagadzasz się na przechowywanie przez nas powyższych informacji dla potrzeb tej petycji. Nie otrzymasz biuletynu, chyba że wcześniej o niego prosiłeś / prosiłaś. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą _Polityką prywatności_.

>> Prawa dla ludzi, paragrafy dla korporacji – Stop ISDS!

To the European Parliament

Obecne umowy handlowe i inwestycyjne dają transnarodowym korporacjom daleko idące przywileje a także prawo do równoległego wymiaru sprawiedliwości, dzięki któremu je egzekwują.

Wzywamy Unię Europejską i państwa członkowskie do zakończenia tych przywilejów poprzez wycofanie się z istniejących umów handlowych i inwestycyjnych, które je zawierają oraz do nie zawierania tego typu porozumień w przyszłości.

Wzywamy także Unię Europejską i państwa członkowskie do wsparcia wiążącego traktatu ONZ, który pozwoli rozliczać ponadnarodowe korporacje za naruszenia praw człowieka i który ukróci ich bezkarność.

UE i państwa członkowskie muszą zabezpieczyć prawnie obowiązek przestrzegania praw człowieka i środowiskowych przez korporacje - w każdym miejscu na świecie, gdzie będą one prowadzić swoją działalność.

Ludzie, których prawa człowieka zostały naruszone przez korporacje, muszą mieć realny dostęp do sprawiedliwości.

Podpisz petycję