AB dışişleri yetkilisi Josep Borrell'in Avrupa dışındaki ülkelerle ilgili ırkçı sözleri nedeniyle istifasını talep ediyoruz.

Basitçe söylemek gerekirse, Borrell'in davranışı, yürüttüğü göreve uygun değil. Derhal istifasını talep ediyoruz.

 

Read full petition

13 Ekim'de, Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Diplomasi Akademisi'nin pilot programının açılışında konuştu. Sözleri, Avrupa siyasi liderliğinin en üst düzeylerine bile yayılan korkunç ırkçı ve sömürgeci zihniyeti ortaya koyuyor.

“Avrupa bir bahçedir. Bir bahçe inşa ettik. Her şey çalışıyor,” dedi Borrell.

"Dünyanın geri kalanının büyük kısmı bir cangıldır ve cangıl bahçeyi istila edebilir."

“Bahçıvanlar, bahçeleriyle uğraşmalı ama çevresine duvar örerek bahçeyi koruyamayacaklar. Cangılın  gelmesine engel olmak için, güzel küçük bahçenin çeresine yüksek duvarlar örmek çözüm olmayacak. Çünkü cangılın güçlü bir büyüme kapasitesi var ve duvar asla bahçeyi korumak için yeterince yüksek olmayacak.”

Bu sözde benzetme, bağlam ne olursa olsun kabul edilemez. Bu sözlerin, AB dışişlerinin en üst yetkilisi tarafından, kamu önünde gelecek kuşak AB diplomatlarına yönelik söylendiği gerçeği, şok edici ve kabadan başka bir şey değildir.

Dünyanın geri kalanının çoğunu “cangıl” olarak niteleyen Borrell, Avrupa'nın sömürgeci mirasının doğrudan bir sonucu olarak azgelişmiş bölgelerde yaşayan milyarlarca insanı aşağıldı ve bu muazzam adaletsizliğin telafisini istemekten çok uzak olduğunu gösterip en büyük önceliğinin onu sürdürmek olduğunu gösterdi.

Basitçe söylemek gerekirse, Borrell'in davranışı, yürüttüğü göreve uygun değil. Derhal istifasını talep ediyoruz.

Bu kampanyanın başarısına yardım etmek için bağış yapar mısınız?

Başarı için zamanında destek almak kritiktir. Katkınız fark yaratacak.

DiEM225 şirketlerden, kamu fonlarından vaya herhangi bir biçimde hükümet bağışlarından para almıyor - yalnızca küçük, bireysel bağışlara güveniyoruz.

<< Dilekçeyi paylaş >> DiEM25'e katıl