Ημερολόγιο - DiEM25

Ημερολόγιο

Treffen des lokalen Kollektivs

Ημερομηνία: 11 Δεκ
Τοποθεσία: Frankfurt am Main

Περισσότερες πληροφορίες

Meeting on the 11th December in Dresden

Ημερομηνία: 11 Δεκ
Τοποθεσία: Dresden

Περισσότερες πληροφορίες

Pravidelne stretnutie DiEM25 Slovensko

Ημερομηνία: 11 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Policy Briefing

Ημερομηνία: 13 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Brussels Collective end-of-year social

Ημερομηνία: 13 Δεκ
Τοποθεσία: Bruxelles

Περισσότερες πληροφορίες

Berlin Weekly Social

Ημερομηνία: 14 Δεκ
Τοποθεσία: Berlin

Περισσότερες πληροφορίες

DiEM25 LC München- Regelmäßiges Treffen

Ημερομηνία: 14 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Let's get together: Power of propaganda

Ημερομηνία: 17 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Gothenburg collective meeting

Ημερομηνία: 17 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Gothenburg collective meeting

Ημερομηνία: 17 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Pravidelne stretnutie DiEM25 Slovensko

Ημερομηνία: 18 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

YouTube livestream

Ημερομηνία: 19 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Onboarding meeting for new members

Ημερομηνία: 20 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Berlin Weekly Social

Ημερομηνία: 21 Δεκ
Τοποθεσία: Berlin

Περισσότερες πληροφορίες