Ημερολόγιο - DiEM25

Ημερολόγιο

DiEM25 Berlin Weekly Stammtisch

Ημερομηνία: 08 Δεκ
Τοποθεσία: Berlin

Περισσότερες πληροφορίες

Treffen

Ημερομηνία: 09 Δεκ
Τοποθεσία: Freiburg im Breisgau

Περισσότερες πληροφορίες

MERA25 Mitgliederversammlung

Ημερομηνία: 10 Δεκ
Τοποθεσία: Bremen

Περισσότερες πληροφορίες

Treffen des lokalen Kollektivs

Ημερομηνία: 12 Δεκ
Τοποθεσία: Frankfurt am Main

Περισσότερες πληροφορίες

'Green Jobs' Collective meeting

Ημερομηνία: 14 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Class Analysis Collective meeting

Ημερομηνία: 15 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Onboarding Meeting for new members

Ημερομηνία: 21 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Diem25 Slovenija Holiday Meeting

Ημερομηνία: 22 Δεκ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Policy Briefing

Ημερομηνία: 11 Ιαν
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες