Grupet Lokale / DSC-të

DSC-të (Kolektivat Spontane DiEM25) janë grupe vullnetarësh që organizojnë evente dhe veprime lokale të DiEM25. Çdokush mund të fillojë një DSC dhe të fillojë të promovojë DiEM25 në nivel lokal, me vetëm disa rules të arsyeshme për mënyrën e përdorimit të emrit DiEM25.

 

 

Më shumë grupe dhe anëtarë lokalë të DiEM25 mund të gjenden përmes forum.

Nëse dëshironi të krijoni një grup në qytetin tuaj, shkruani në volunter@diem25.org.