Local Groups

SCs (DiEM25 Spontane grupper) er grupper av frivillige som organiserer lokale DiEM25 arrangementer og aksjoner. Alle kan starte en DSC og begynne å promotere DiEM25 lokalt, men bare med få, vanlige regler for hvordan DiEM25-navnet kan brukes.

 

 

Flere grupper og lokale medlemmer i DiEM25 kan finnes via forum. Also check out DiEM25's elected national/international collectives and all other groups in the full organigram and MeRA25 Greece's local groups in this map.

Hvis du vil starte en gruppe i din by, skriv til volunteer@diem25.org.