Lokalne grupe

DSC -ovi ( DiEM25 Spontani kolektivi) su grupe volontera koje organiziraju lokalna DiEM25 događanja i akcije. Svatko može pokrenuti DSC i početi promovirati DiEM25 lokalno , sa samo nekoliko, logičnih pravila o tome kako koristiti ime DiEM25.

 

 

Više grupa i lokalnih DiEM25 članova mogu se pronaći preko forum. Also check out DiEM25's elected national/international collectives and all other groups in the full organigram and MeRA25 Greece's local groups in this map.

Ako želite osnovati grupu u svom gradu, pišite na volunteer@diem25.org.