Local Groups

DSC-të (Kolektivat Spontane DiEM25) janë grupe vullnetarësh që organizojnë evente dhe veprime lokale të DiEM25. Çdokush mund të fillojë një DSC dhe të fillojë të promovojë DiEM25 në nivel lokal, me vetëm disa rules të arsyeshme për mënyrën e përdorimit të emrit DiEM25.

 

 

Më shumë grupe dhe anëtarë lokalë të DiEM25 mund të gjenden përmes forum. Also check out DiEM25's elected national/international collectives and all other groups in the full organigram and MeRA25 Greece's local groups in this map.

Nëse dëshironi të krijoni një grup në qytetin tuaj, shkruani në volunter@diem25.org.