Lokalne grupe / DSC-ovi

DSC -ovi ( DiEM25 Spontani kolektivi) su grupe volontera koje organiziraju lokalna DiEM25 događanja i akcije. Svatko može pokrenuti DSC i početi promovirati DiEM25 lokalno , sa samo nekoliko, logičnihpravila o tome kako koristiti ime DiEM25.

 

 

Više grupa i lokalnih DiEM25 članova mogu se pronaći prekoforum.

Ako želite osnovati grupu u svom gradu, pišite na volunteer@diem25.org.