Želiš li se pridružiti ovoj grupi i učestvovati u njenom radu? Prijavite se u grupu ako ste DiEM-er ili se registrirajte kako biste postali član!

Pridružite nam se! Prijavite se

Udine1 DSC

DiEM25 grupa aktivista u 33100 Udine, Италија

Emailudine1dsc@it.diem25.org

 

Živite li u33100 Udine, Италија? Ako želite aktivno sudjelovati u ovoj grupi, Prvo se pridružite DiEM-u 25.


Članovi

Privatni član
koordinator

Natrag