Organizacja - DiEM25

Organizacja

DiEM25 jest ruchem transnarodowym, którego cel jest prosty, lecz radykalny: demokratyzacja Europy!

The basis of DiEM25 is the manifesto, the Organising Principles and the Progressive Agenda (policies on a variety of topics).

Zasady Organizacyjne określają sposoby dokonywania zmian lub modyfikowania poszczególnych punktów Zasad - zawsze odbywa się to przez _głosowanie wszystkich członków_ i nie może być jednostronnie zadecydowane przez żaden organ.

Wszystkie organy istnieją jedynie w celu promowania DiEM25 i rozpowszechniania programów przyjętych przez członków. Ich rola i zakres działania mogą być ilustrowane przez następujący wykres:

  Strategia i jej wdrażanie: Produkcja materiałów Dyskusje programowe i edukacja
Międzynarodowy Coordinating Collective i ex officios są odpowiedzialni za strategię międzynarodową DiEM25 oraz za jej wdrażanie, relacje z innymi podmiotami politycznymi, zgromadzenia publiczne, imprezy akademickie, itd. Grupy zadaniowe DiEM25 tworzą tłumaczenia, grafikę, filmy i inne. Some task forces have pages where you can learn more: Każdy może stworzyć grupę tematyczną DSC, w której dyskutuje się kwestie programowe wśród 5-15 członków DiEM25. Currently active thematic DSCs:
Krajowy National task forces: National thematic DSCs:
  Lokalny

  Zespoły DSC (DiEM25 Spontaneous Collectives - Spontaniczne zespoły DiEM25) to 93 naszych lokalnych grup aktywistów organizujących kampanie, akcje i wydarzenia DiEM25 w ich mieście. Idealnie grupa liczy 5-7 członków aktywnych, poza którymi może się dalej rozwijać na kilka podgrup (tworzonych według zainteresowań lub okręgu). Kliknij by zobaczyć nasze grupy w poszczególnych krajach:

  Local task forces:
   Local thematic DSCs:

    Inne organy:

    • _Rada Zatwierdzająca_ ma za zadanie interpretowanie Zasad Organizacyjnych oraz rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych i podobnych problemów.
    • _Panel doradczy_ składa się z osób powszechnie znanych, które pomagają nam dzięki swej wiedzy i popularności.

    Chcę rozpocząć lub zarejestrować grupę!