Organizasyon - DiEM25

Organizasyon

DiEM25 basit ama radikal bir hedefi olan uluslar arası bir harekettir: Avrupa'yı demokratikleştirmek!

The basis of DiEM25 is the manifesto, the Organising Principles and the Progressive Agenda (policies on a variety of topics).

Organizasyon İlkeleri bu maddelerde nasıl ekleme ya da düzenleme yapabileceğini belirtmektedir - her zaman bir bütün üyeler oylamasını kapsamaktadır, tek başına herhangi bir birim bunun hakkında karar yetkisine sahip değildir.

Tüm birimlerin mevcudiyeti sadece DiEM25'in propagandasını yapmak ve üzerinde uzlaşılmış olan politika ajandasını yaymak üzerinedir. Birimlerin rolleri ve etkinlik sınırları şurada yer almaktadır:

  Strateji & Uygulama Materyallerin Oluşturulması Politikanın Tartışılması & Eğitim
Uluslararası Coordinating Collective ve onun ex officiosları DiEM25'in uluslararası stratejilerinden ve uygulanmasından, diğer siyasi oyuncularla ilişkilerden, büyük toplantı ve akademik etkinliklerden vs. sorumludurlar. DiEM25 Görev Grupları çeviriler yapar, grafikler, videolar ve benzeri materyaller oluştururlar. Some task forces have pages where you can learn more: Herhangi bir üye bir politikayı 5-15 arkadaş üye ile tartışmak üzere bir Tematik Kolectif başlatabilir. Currently active thematic DSCs:
Ulusal National task forces: National thematic DSCs:
  Yerel

  DSC'ler (DiEM25 Spontan Kolektifleri) oluşturdukları şehirlerde DiEM25 kampanyalarını ve etkinliklerini hazırlayan 95 yerel aktivist gruplardır. İdeal kadroları 5-7 çekirdek üye içerir ve çeşitli gruplara bölünmeleri (ilgi alanları veya ikamet bölgelerine göre) teşvik edilmektedir. Ülkelere göre bu gruplar:

  Local task forces:
   Local thematic DSCs:

    Diğer birimler:

    • Doğrulama Konseyinin (VC) görevi Organizasyon İlkelerini, disiplinle ilgili durumları ve benzeri konuları değerlendirilmektir.
    • Danışma Paneli bize bilgi ve birikimleriyle yardımcı olan ünlü kişilerden oluşmaktadır.

    Bir grup başlatmak veya kaydetmek istiyorum!