Organisasjonen - DiEM25

Organisasjonen

DiEM25 er en grenseoverskridende bevegelse med et enkelt, men radikalt mål: å demokratisere Europa.

The basis of DiEM25 is the manifesto, the Organising Principles and the Progressive Agenda (policies on a variety of topics).

Vedtektene angir hvordan de kan endres eller noe kan legges til – vedtektsendringer krever alltid en uravstemning, kan ikke ensidig bestemmes av noen organer.

Alle instanser eksisterer kun for å fremme DiEM25 og dele den fastsatte politiske agendaen. Deres rolle og handlingsrom kan sees ut fra følgende tabell:

  Strategi og iverksettelse Produksjon av materiell Vedrørende retningslinjer og informasjon
Internasjonalt Det sentrale arbeidsutvalget Coordinating Collective og dets ex officios er blant annet ansvarlig for DiEM25s internasjonale strategi og iverksettelsen av denne, forholdet til andre politiske aktører, store samlinger og angementer osv. DiEM25 arbeidsgrupper lager oversettelser, grafikk, videoer og mer. Some task forces have pages where you can learn more: Hvem som helst kan starte en tematisk DSC hvor man diskuterer politikk med 5-15 andre medlemmer. Currently active thematic DSCs:
Nasjonalt National task forces: National thematic DSCs:
  Lokal

  DSCs (DiEM25 Spontane arbeidsgrupper) er våre 95 lokale aktivistgrupper som organiserer DiEM25-kampanjer, aksjoner og arrangementer i sin by. Ideelt sett har en DSC en kjerne av 5-7 medlemmer,; ut over dette oppfordrer vi til at ytterligere medlemmer fordeler seg på flere grupper ( ut fra interesseområde eller geografisk fordelig). Klikk for å se våre grupper, ordnet etter land:

  Local task forces:
   Local thematic DSCs:

    Andre organer:


    Jeg vil starte eller registrere en gruppe!