Lokale arbeidsutvalg / DSCer

SCs (DiEM25 Spontane grupper) er grupper av frivillige som organiserer lokale DiEM25 arrangementer og aksjoner. Alle kan starte en DSC og begynne å promotere DiEM25 lokalt, men bare med få, vanlige regler for hvordan DiEM25-navnet kan brukes.

 

 

Flere grupper og lokale medlemmer i DiEM25 kan finnes via forum.

Hvis du vil starte en gruppe i din by, skriv til volunteer@diem25.org.