Policy arbete

Hi! You can read more about how DiEM25 develops policies here. Avsluta

DiEM25:s politik framtas genom en deltagarprocess och överlämnas sedan till en medlemsomröstning.

Processen för våra stora idépolitiska dokument ser ut så här:

Du kommer att meddelas via nyhetsbrev när nya frågeformulär och utkast är tillgängliga för din feedback.

Stora idépolitiska dokument som avhandlats: Green New Deal, Technological Sovereignty

Pågående arbeten: Post-capitalism, Transparency, Refugees & Migration, European New Deal (Discussion), Labour, European Constitutional Assembly.

Läs gärna utkasten och lämna dina tankar i de länkade forumen, eller, om det är en fråga du verkligen brinner för, skapa eller gå med i ett tematisk DSK för att utveckla ett betydande bidrag. Tematiska DSK och foruminlägg kan också leda till att man skapar kortare sakpolitiska texter i andra ämnen (t.ex. detta uttalande om Kashmir), eller för att skapa nationella/regionala/kommunala avvikelser från de större policydokumenten (t.ex. vår grekiska valkrets valprogram).

För det första, se över det arbete som redan har utförts, t.ex. DiEM25-artiklar som har publicerats i ämnet, dokumentutkast och så vidare, och leta sedan upp ett antal andra intresserade DiEM:are och skriv tillsammans några sidor om ämnet. Kontakta slutligen volonteer@diem25.org för att diskutera hur man involverar det bredare DiEM25-medlemskapet och ansöker om DiEM25’s kvalitetsstämpel.