Działanie polityczne

Hi! You can read more about how DiEM25 develops policies here. Zamknij

Poszczególne programy DiEM25 tworzone są w procesie partycypacyjnym, a następnie są poddawane pod głosowanie wszystkich członków.

Proces opracowywania naszych najważniejszych dokumentów programowych wygląda następująco:

Za każdym razem, kiedy nowe kwestionariusze i projekty będą gotowe do Twojego zaopiniowania, otrzymasz powiadomienie w biuletynie.

Gotowe najważniejsze dokumenty programowe: Green New Deal, Technological Sovereignty

Prace w toku: Post-capitalism, Transparency, Refugees & Migration, European New Deal (Discussion), Labour, European Constitutional Assembly.

Możesz czytać projekty i zostawiać swoje opinie na forum, albo - jeśli sprawa dotyczy tematu, którym się pasjonujesz - możesz stworzyć lub dołączyć do już istniejącej _grupy tematycznej_ aby wnieść znaczący wkład w rozwój programu. <b> Tematyczne DSC i uwagi na forum mogą również prowadzić do opracowania krótszych tekstów programowych na inne tematy<b> (np. _to stanowisko na temat Kaszmiru_), albo do <b>powstania narodowych/regionalnych/miejskich odmian większych dokumentów programowych<b> (np. _nasz program wyborczy greckiego skrzydła wyborczego_).

Po pierwsze zobacz już wykonane prace, opublikowane artykuły DiEM25, szkice projektów, itd., później poszukaj kilku innych zainteresowanych członków DiEM25 i napiszcie wspólnie kilka stron na interesujący Cię temat, a na koniec prosimy o kontakt na volunteer@diem25.org w celu przedyskutowania w jaki sposób moglibyśmy zaangażować więcej członków DiEM25 i uzyskać pieczęć całego DiEM25.