Politika geliştirme

Hi! You can read more about how DiEM25 develops policies here. Kapatınız

DiEM25 politikaları katılımcı bir süreçle geliştirilmiş ve tüm üyelerin oyuna sunulmuştur.

Temel politika belgelerimiz için süreç şu şekildedir:

Görüşlerinizi almak üzere yeni anketler ve plan taslakları hazır olduğunda bültenimiz ile haberdar olacaksanız.

Tamamlanmış önemli politika raporları: Green New Deal, Technological Sovereignty

Yapımı devam edenler: Post-capitalism, Transparency, Refugees & Migration, European New Deal (Discussion), Labour, European Constitutional Assembly.

Taslakları okuyun ve ilgili forumlarda düşüncelerinizi dillendirin, veya halihazırda ilgilendiğiniz bir konu ise daha geniş çaplı bir katkı için bir tematik DSC yaratın veya olanlardan birine katılın. Tematik DSC'ler ve forum tartışmaları başka konular hakkında daha kısa raporların oluşmasına katkı sunuabilir(örneğin Kaşmir konusudaki bu bildiri), veya ulusal/bölgesel/yerel çapta daha büyük politika raporlarının yaratılmasına katkıda bulanabilir(örneğin Yunan Seçim Grubumuzun seçim programı)

İlk olarak daha önce yapılan çalışmalara göz atın, yayımlanmış DiEM25 makaleleri ve taslaklara bakın. Daha sonra ilgili birkaç DiEM25 üyesi ile birlikte konuyu kaleme alan birkaç sayfa yazın ve son olarak volunteer@diem25.org adresiyle daha geniş bir DiEM25 üyelik tabanına yayılmak ve DiEM25 onayını almak üzere iletişime geçin.