Politisk arbeid

Hi! You can read more about how DiEM25 develops policies here. Lukk

DiEM25s standpunkter utarbeides i en prosess med bred deltakelse og sendes deretter til uravstemning.

Slik ser prosessen for utarbeideidelsen av våre viktigste saksdokumenter ut:

Du vil bli varslet via nyhetsbrev når nye spørreskjemaer og utkast er klare for innspill.

Større, fullførte politiske dokumenter: Green New Deal, Technological Sovereignty

Arbeid som pågår: Post-capitalism, Transparency, Refugees & Migration, European New Deal (Discussion), Labour, European Constitutional Assembly.

Les gjerne utkast og legg igjen tanker i lenket forum, eller hvis det er et spørsmål virkelig er opptatt av, opprett eller bli med i en tematisk DSC og utgjør en forskjell. Tematiske DSCer og bidrag via forumet kan også føre til at det opprettes kortere politikk-tekster om andre emner (f.eks. denne uttalelsen om Kashmir), eller til opprettelsen av nasjonale/regionale/kommunale avsnitter i større politiske notater (f.eks. our vårt greske politiske partis valgprogram).

Gå først gjennom arbeidet som allerede er gjort, DiEM25 artikler som er publisert og utkast til dokumenter osv. Finn så flere andre interesserte DiEMere og skriv i samarbeid noen sider om et emne. Ta til slutt kontakt med volunteer@diem25 for å diskutere hvordan den bredere medlemsmassen kan involveres, og få DiEM25s godkjent-stempel.